Bashir Manzar

Category : Life Poems

Zindagi ke raste mein do ghari ka saath hai ye apne man ki main bhi keh loon' apne man ki tu bhi keh le

Submitted By : Muhammad Zubair

Read More