Shahid Wasti

Category : Day Poems

Do char din guzar ke hum ne kisi ke sath
kitna bara fareb' kya zindagi ke sath

Submitted By : Muhammad Zubair

Read More

Category : Life Poems

Zindagi hi azab ho jaye
zindagi ke agar azab likhain

Submitted By : Muhammad Zubair

Read More